Lyssna live!

Fler behövs

21 Februari 2016

Lena Hjelmérus

En vädjan från Tyresö församling och volontärgruppen om fler volontärer till evakueringsboendet och en inbjudan till föredrag 23/2 i Bollmoradalens kyrka om psykologiska reaktioner vid flytt och migration. Välkommen

Medverkar:

Lena Hjelmérus

Längd:

3min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

21 Februari till 6 Mars 2016

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.