Lyssna live!

Kommunstyrelsen maj

8 Maj 2016

Fredrik Saweståhl, Leif Bratt

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl samtalar i detta program med Leif Bratt om ärendena på majsammanträde i kommunstyrelsen. Vi får en viss insyn i revisorernas ofta obemärkta arbete samt de tänkta nya arvodena till förtroendevalda. Som bonus delges vi senaste nytt om statusen vad gäller det s.k. kalhygget

Medverkar:

Fredrik Saweståhl, Leif Bratt

Längd:

31min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

8 Maj till 29 Maj 2016

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.