Lyssna live!

Aktiviteter i Tyresö Vänortsförening

23 oktober 2016

Leif Bratt, Mats Fält, Viveka Grinde

Viveka Grinde och Mats Fält samtalar med Leif Bratt om Aktiviteterna i Tyresö Vänortsförening. Det handlar mest om på vilket sätt föreningen kan vara ett stöd till Tyresöföreningar som önskar skapa ett utbyte med likartade föreningar ute i Europa. Men också hur föreningen står som värd för utlänska gruppers deltagande i olika Tyresöaktiviteter.

Medverkar:

Leif Bratt, Mats Fält, Viveka Grinde

Längd:

23 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

23 oktober till 13 november 2016

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.