Lyssna live!

Tyresö i förvandling

5 Mars 2017

Lena Hjelmérus, Sara Kopparberg

Programmakare Lena Hjelmérus träffar stadsbyggnadschef Sara Kopparberg och får information om översiktsplanen, pågående detaljplaner, vad som händer i Fornuddsparken och i Petterbodarondellen. Tyresö är i förvandling och det blir lite stökigt de närmaste 15 åren innan allt är klart.

Medverkar:

Lena Hjelmérus, Sara Kopparberg

Längd:

34min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

5 Mars till 26 Mars 2017

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.