Lyssna live!

Oväntat möte med Mirjam

29 oktober 2017

Lena Hjelmérus, Mirjam Hegert

Plötsligt så händer det. Två människor börjar ett samtal och världen öppnar sig. Programmakare Lena Hjelmérus hamnade av en slump bredvid Mirjam Hegert och det blev en berättelse om Mirjams insats i Gaza, om Arafat och kvinnliga polisaspiranter

Medverkar:

Lena Hjelmérus, Mirjam Hegert

Längd:

35 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

29 oktober till 19 november 2017

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.