Lyssna live!

Kommunstyrelsen December

9 december 2018

Leif Bratt, Mats Lindblom

Kommunstyrelsen vice ordförande Mats Lindblom (L) redogör för decembersammanträdets ärendelista. Den ekonomiska prognosen för 2018 kommer upp och det är ingen munter läsning. En 3-årig kommunplan och budget för 2019 skall antas. Båtägare får hålla koll på arrendeavgifter. Programmakare: Leif Bratt

Medverkar:

Leif Bratt, Mats Lindblom

Längd:

32 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

9 december till 30 december 2018

Relaterat

Politik516
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.