Lyssna live!

Kulturcentrum

19 maj 2019

Barbro Lavett, Conny Nordberg, Leif Bratt

Barbro Lavett och Conny Nordberg samtalar med Leif Bratt om processen att få till stånd ett kulturhus värt namnet i kommunen. Ett kulturaktivitetshus där olika kulturyttringar kan mötas på ett ställe och inte vara spridda som idag så att en berikande korsbefruktning kan ske men också en träffpunkt för mental stimulans

Medverkar:

Barbro Lavett, Conny Nordberg, Leif Bratt

Längd:

22 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

19 maj till 9 juni 2019

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.