Lyssna live!

Det moderna Sverige växer fram

5 januari 2020

Leif Bratt, Mikael Ranelius

Mikael Ranelius berättar om det svenska folkets historia från 1809 års militärkupp fram till genomförandet av den s.k. svenska modellen. Däremellan har vi industrialiseringen av Sverige och hur den politiska kartan ritas om med partier, fack och en allmän folkskola.
Programmakare: Leif Bratt

Medverkar:

Leif Bratt, Mikael Ranelius

Längd:

27 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

5 januari till 26 januari 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.