Lyssna live!

Kyndelsmässotid

26 januari 2020

Annafia Trollbäck, Lena Hjelmérus

Dags att ta ner adventsstjärnan för nu är julen slut och det blir kyndelsmässotid. Ljuset bär oss när Maria och Josef kommer till templet med Jesus för att möta Symeon och Hanna. Lena Hjelmérus träffar prästen Annafia Trollbäcki samtal om vad som händer i Svenska kyrkan i Tyresö i februari månad. Taizémässa,konsert med Gärdestads musik, vernissage mm

Medverkar:

Annafia Trollbäck, Lena Hjelmérus

Längd:

27 min

Ort/Område:

TYRESÖ

Hördes på 91,4:

26 januari till 16 februari 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.