Lyssna live!

Bron över Nyforsviken

2 februari 2020

Anders Wickberg, Leif Bratt

Anders Wickberg bidrar med en insändare om vad han och SD tycker om den planerade nya bro som är en del av projektet Ett attraktivare Alby. Tanken är att bron skall bli en nordlig entré till Tyresta Naturreservat.

Medverkar:

Anders Wickberg, Leif Bratt

Längd:

5 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

2 februari till 23 februari 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.