Lyssna live!

99 miljoner plus

5 april 2020

Leif Bratt, Mats Lindblom

Mats Lindblom (L) redogör för ärendena på kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars. Den ekonomiska redovisningen för kommunen och några kommunala organisationer kom upp. Det stora trätoämnena är val masshantering och den norra entrén till Tyresta naturreservat. Sammanlagt var det 24 ärenden. Programmakare: Leif Bratt

Medverkar:

Leif Bratt, Mats Lindblom

Längd:

28 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

5 april till 26 april 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.