Lyssna live!

Kommunstyrelsen 28 maj

31 maj 2020

Leif Bratt, Mats Lindblom

Här kommenteras sammanträdes ärendelista som handlade hur det ekonomiskt går för det kommunstyrelsen ansvarar för men också hur det går för hela kommunen. Perioden omfattar de fyra första månaderna i år. I övrigt var det mest formalia. Sakkunnig är Mats Lindblom (L)
Programmakare Leif Bratt

Medverkar:

Leif Bratt, Mats Lindblom

Längd:

26 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

31 maj till 14 juni 2020

Relaterat

Politik521
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.