Lyssna live!

Hur blev pensionärslivet?

1 november 2020

Ann Sandin-Lindgren, Catarina Johansson Nyman, Lena Hjelmérus

De tre programmakarna Lena Hjelmérus, Ann Sandin-Lindgren och Catarina Johansson Nyman reflekterar över hur pensionärslivet har varit sedan de gick i pension våren 2019. Blev det som de trodde? Vilka farhågor hade de? Måste man anpassa boendet? Vad tycker de är bäst med pensionärslivet?

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Catarina Johansson Nyman, Lena Hjelmérus

Längd:

42 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

1 november till 22 november 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.