Lyssna live!

Ricks Reflektioner om Pandemin

6 december 2020

Rick Whittell

Ricks Reflektioner handlar denna gång om aspekter kring den Covid-19 pandemi som vi upplevt hela 2020 och hur vi på ett fint sätt kan ta oss an framtiden

Medverkar:

Rick Whittell

Längd:

26 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

6 december till 27 december 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.