Lyssna live!

De hjälper nyanlända till arbete

26 september 2021

Ann Sandin-Lindgren, Sofia Runebrand

Etableringscentrum i Tyresö har sedan starten 2018 lyckats få 161 nyanlända Tyresöbor i arbete och i studier! Samordnaren och språkpedagogen Sofia Runebrand berättar för Ann Sandin-Lindgren hur man på ett mycket framgångsrikt sätt kartlägger nyanländas förutsättningar och samarbetar med SFI, Arbetsförmedlingen och andra aktörer.
Mejl till Sofia: Sofia.Runebrand@tyreso.se

Medverkar:

Ann Sandin-Lindgren, Sofia Runebrand

Längd:

35 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

26 september till 17 oktober 2021

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.