Lyssna live!

Kommunstyrelsen 9 november

14 november 2021

Leif Bratt, Mats Lindblom

Mats Lindblom (L) redogör för de ärenden som fans på dagordningen för detta sammanträde. Bl.a. fick ledamöterna en ganska positiv prognos för det ekonomiska helårsresultatet för 2021. Vidare var det ett ganska digert investeringsprogram som diskuterades. Stort frågetecken kring upprustningen av Bollmoravägen. Reporter: Leif Bratt

Medverkar:

Leif Bratt, Mats Lindblom

Längd:

31 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

14 november till 5 december 2021

Relaterat

Politik514
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.