Lyssna live!

Tack Sverige och alla Tyresöbor

16 januari 2022

Bewar Bashori, Gunnel Agrell Lundgren

Det första svenska ord han lärde sig var SALT, när han som 16-åring kom som ensam flykting från Kurdistan i Irak för 20 år sedan. Möt restaurangchefen Bewar Bashori som driver Restaurang Toscanini i Tyresö Centrum. Målmedveten och nitisk har han nått sitt mål och det tackar han Sverige och Tyresöborna för. Programmakare Gunnel Agrell Lundgren.

Medverkar:

Bewar Bashori, Gunnel Agrell Lundgren

Längd:

42 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

16 januari till 6 februari 2022

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.