Lyssna live!

Ge barn naturintresse-hurdå?

21 april 2024

Lena Hjelmérus, Marlene Gunnelin
Marlene visa sina handdockor som talar med barnen

Programmakare Lena Hjelmérus träffar Marlene Gunnelin i ett samtal om hennes engagemang och verksamhet för att skapa naturintresse hos förskolebarn. "Jag hör och jag glömmer, jag ser och jag minns, jag gör och jag lär" sa redan de gamla kineserna

Medverkar:

Lena Hjelmérus, Marlene Gunnelin

Längd:

33 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

21 april till 12 maj 2024

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.