Lyssna live!

En social soffa

9 mars 2014

Andreas Jonsson, Ann Sandin-Lindgren, Christina Melzén, Susann Ronström

I programmet Tyresösoffan har Christina Melzén(fp) och Ann Sandin-Lindgren(s) bjudit in Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson(m) och Susann Ronström(s). De pratar om socialsekreterarnas arbetsbelastning, den ökade administrationen, de äldres situation och införande av större valfrihet att välja utförare.

Medverkar:

Andreas Jonsson, Ann Sandin-Lindgren, Christina Melzén, Susann Ronström

Längd:

38 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

9 mars till 30 mars 2014

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.