Lyssna live!

En social soffa

9 Mars 2014

Andreas Jonsson, Ann Sandin-Lindgren, Christina Melzén, Susann Ronström

I programmet Tyresösoffan har Christina Melzén(fp) och Ann Sandin-Lindgren(s) bjudit in Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson(m) och Susann Ronström(s). De pratar om socialsekreterarnas arbetsbelastning, den ökade administrationen, de äldres situation och införande av större valfrihet att välja utförare.

Medverkar:

Andreas Jonsson, Ann Sandin-Lindgren, Christina Melzén, Susann Ronström

Längd:

38min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

9 Mars till 30 Mars 2014

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.

Om spelaren inte syns eller om det är problem att spela upp programmet kan orsaken vara en äldre version av Flash Player. Ladda ner senaste Adobe Flash här.