Lyssna live!

Fler behövs

21 Februari 2016

Lena Hjelmérus

En vädjan från Tyresö församling och volontärgruppen om fler volontärer till evakueringsboendet och en inbjudan till föredrag 23/2 i Bollmoradalens kyrka om psykologiska reaktioner vid flytt och migration. Välkommen

Medverkar:

Lena Hjelmérus

Längd:

3min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

21 Februari till 6 Mars 2016

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.