Lyssna live!

Kommunstyrelsen maj

8 Maj 2016

Fredrik Saweståhl, Leif Bratt

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl samtalar i detta program med Leif Bratt om ärendena på majsammanträde i kommunstyrelsen. Vi får en viss insyn i revisorernas ofta obemärkta arbete samt de tänkta nya arvodena till förtroendevalda. Som bonus delges vi senaste nytt om statusen vad gäller det s.k. kalhygget

Medverkar:

Fredrik Saweståhl, Leif Bratt

Längd:

31min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

8 Maj till 29 Maj 2016

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.