Lyssna live!

Kommunstyrelseärenden aug

21 augusti 2016

Fredrik Saweståhl, Leif Bratt

Kommunstyrelsens ordförande Fredrik Saweståhl redogör för de ärendena som är aktuella för augustisammanträdet. Det handlar bland annat om tågordningen vad gäller skola och äldreboende i Fornudden. Dessutom tar diskuteras nya tag vad gäller sjukfrånvaron men också vad det går att göra åt matkvaliteten för de äldre som har kommunal service. Motioner om vilda djur och smittsamma sjukdomar behandlas också.

Medverkar:

Fredrik Saweståhl, Leif Bratt

Längd:

27 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

21 augusti till 11 september 2016

Relaterat

Politik521
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.