Lyssna live!

Hur fungerar våra lagar?

14 oktober 2018

Leif Bratt, Linda Darforth

Tyresös kommunjurist Linda Darforth samtalar med Leif Bratt om några av de lagar och förordningar som styr kommunens verksamhet samt vilka rättigheter och skyldigheter vi har som kommunmedlemmar. Kommunallagen är väl det övergripande rättesnöret.

Medverkar:

Leif Bratt, Linda Darforth

Längd:

31 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

14 oktober till 4 november 2018

Relaterat

Juridik10
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.