Lyssna live!

Tyresös budget för 2022

10 oktober 2021

Leif Bratt, Mats Lindblom
Leif Bratt

Mats Lindblom (L) redogör i detta program för de ärenden som var uppe för beslut vid sammanträdet den 5 oktober. Det viktigaste var väl budgeten för 2022 men också prognosen för årets resultat. Vidare så kommer uppdaterade taxor för vatten, avlopp och avfall. Sammanlagt var det 34 ärenden. Reporter: Leif Bratt

Medverkar:

Leif Bratt, Mats Lindblom

Längd:

31 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

10 oktober till 31 oktober 2021

Relaterat

Politik521
podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.