Lyssna live!

Flyktingboendet stängt!

13 Mars 2016

Leif Bratt, Lena Hjelmérus, Michael Öjermo

Evakueringsboendet i Kvarnhjulet stängdes den andra mars. Lena Hjelmérus, Leif Bratt och kyrkoherden i Tyresö församling Michael Öjermo sammanfattar senaste halvåret och samtalar om situationen i Mellanöstern. Vi gör en fördjupning med historiska tillbakablickar,reflekterar över Sveriges och Tyresös ansvar och åtagande.

Medverkar:

Leif Bratt, Lena Hjelmérus, Michael Öjermo

Längd:

29min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

13 Mars till 3 April 2016

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.