Lyssna live!

Kampen mot våld mot kvinnor

15 oktober 2023

Frida Walter, Lena Hjelmérus

Programmakare Lena Hjelmérus följer Frida Walter i hennes arbete mot kvinnovåldet. I tre tidigare program har lyssnarna fått ta del av hennes erfarenheter, nu går Frida vidare som föreläsare, författare och företagare. En bok har blivit fyra, den senaste om Att läka. Resorna går över hela Sverige till kyrkor, sjukhus och polisutbildningen! www.alimospeak.se

Medverkar:

Frida Walter, Lena Hjelmérus

Längd:

32 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

15 oktober till 5 november 2023

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.