Lyssna live!

Nämndplanen från äldre- o omsorgen

3 mars 2024

Lena Hjelmérus, Susann Ronström

Programmakare Lena Hjelmérus träffar Äldre-och omsorgsnämndens ordförande Susann Ronström. De samtalar om nämndplanen för 2024 och vad som hänt sedan förra programmet. Många nya initiativ för att minska den ofrivilliga isolering.. Balansskola, Sopplunch i gemenskap, broddar och brev till alla som fyller 80 är några ämnen.

Medverkar:

Lena Hjelmérus, Susann Ronström

Längd:

36 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

3 mars till 24 mars 2024

Vård Tyresö

Detta program ingår i podcasten "Vård Tyresö"
Aktuella förändringar och nyheter inom vården både nationellt, regionalt och kommunalt.

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.