Lyssna live!

Silviacertifikat i Tyresö

11 december 2016

Andreas Jonsson, Lena Hjelmérus

Äldreomsorgen i kommunen har Silviacertifierats. Lena Hjelmérus besöker Ängsgården i Trollbäcken när de får sitt certifikat. Socialnämndens ordförande Andreas Jonsson berättar om kommunens fortsatta arbete för demenssjuka. I programmet hörs även kommunens demenssjuksköterska, representant för Silviahemmet och företaget Omsorg och ansvar. Applåder för all vårdpersonal vid äldreboendena.

Medverkar:

Andreas Jonsson, Lena Hjelmérus

Längd:

34 min

Ort/Område:

Tyresö

Hördes på 91,4:

11 december till 1 januari 2017

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.