Lyssna live!

Ukraina flyktingar till Tyresö

17 mars 2022

Catrin Ullbrand, Lena Hjelmérus

Kommunens flyktingsamordnare Catrin Ullbrand berättar för Lena Hjelmérus hur förberedelserna har rullat igång. Baserat på de erfarenheter som gjordes 2015 planeras nu för ett liknande boende i Björkdalens lokaler. Volontärgruppen DuoJa i Tyresö församling har startat och fler program kommer om detta. Håll utkik på kommunens hemsida om Ukraina och omvärldsläget och DuoJagruppens FB sida.

Medverkar:

Catrin Ullbrand, Lena Hjelmérus

Längd:

26 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

17 mars till 3 april 2022

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.