Lyssna live!

Anhörigstöd i Tyresö kommun

8 mars 2020

Hanna Dahlgren, Johanna Lindholm, Lena Nylund, Lena Hjelmérus

Programmakare Lena Hjelmérus möter Lena Nylund, Hanna Dahlgren och Johanna Lindholm från kommunen. Vart vänder du dig? Vilken hjälp kan du få? I samtalet berörs bl.a tystnadsplikt, frivillighet, skam och skuldkänslor. telefonnumret till servicecenter är 08-578 291 00 och e-post adress servicecenter@tyreso.se.

Medverkar:

Hanna Dahlgren, Johanna Lindholm, Lena Nylund, Lena Hjelmérus

Längd:

34 min

Ort/Område:

tyresö

Hördes på 91,4:

8 mars till 5 april 2020

podcast ikon

Programmet har hörts på närradion i Tyresö. Tyresöradion sänder personintervjuer, fördjupningar för olika intressen, föreningsinformation, evenemang m.m.